Hytter

Hyttefelt

Om oss

Kontakt

Veien til hyttedrømmen

Hvilken hytte?
Se på utvalget av hyttemodeller og finn den modellen som passer best for dere. Få frem alle ønsker, behov og drømmer!

1

2

Tilbud
Når ønsker om hyttetype og byggested er kartlagt, vil dere få et tilbud basert på de tilpasningene vi er enige om.

Bekreftelse
Kontraktunderlag dannes og tidspunkt for ferdigstillelse blir fastsatt.

3

4

Kundemøte
Kundemøte avholdes og romskjema utformes. Endelig rominndeling avklares, valg av interiør og eksteriør. Plassering av hytte på tomt.

Kontrakt
Skrives og signeres. (Digital signering)

5

6

Kundemøte
Kundemøte avholdes med HTH og Alt i el.

Nabovarsel og byggesøknad
Søknad sendes til kommunen.

7

8

Oppstart
Tillatelse mottas fra kommunen fremdriftsplan kan fastsettes. Produksjonsstart i fabrikk. Grunnarbeider utføres.

Oppføring av hytte
Oppføring av hytte på tomt.

9

10

Overlevering!